niemieckim

Encyklopedia PWN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny, niem. Deutsches Institute für Normung (DIN),
stowarzyszenie z siedzibą w Berlinie zajmujące się opracowywaniem i publikowaniem norm (oznaczanych symbolem DIN) i kontrolą jakości wyrobów, badaniami przem., a także pracami nauk.-badawczymi;
Niemiecki Związek Celny, niem. Deutscher Zollverein,
handl.-polit. organizacja państw północnych i środkowychj Niemiec;
Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy, niem. Deutscher Kultur und Wirtschaftsbund (DKuWB),
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie niem. mniejszości w II RP, zał. 1929 w Łodzi;
Niemiecki Związek Ludowy w Polsce, niem. Deutscher Volksverbund in Polen (DV),
partia polit. mniejszości niem. w II RP, powstała 1924 w Łodzi;
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, właśc. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim,
list wystosowany 18 XI 1965 przez Episkopat Polski do Episkopatu Niemiec pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II;
wojny toczone przez cesarzy i królów niemieckich z Polską.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia