niemieckim

Encyklopedia PWN

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK), niem. Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft,
organizacja niem. mniejszości na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, utworzona 1957 w Wałbrzychu z inicjatywy Kom. Miejskiego PZPR i miejscowej administracji państwowej;
Niemiecki Bank Federalny, niem. Deutsche Bundesbank Wymowa,
niemiecki bank centralny,
Niemiecki Bank Biletowy, niem. Deutsche Notenbank,
bank centralny NRD;
Niemiecki Blok Narodowy dla Śląska, niem. Deutscher Volksblock für Schlesien,
nacjonalistyczne ugrupowanie niem. na Górnym Śląsku, zał. 1935 przez grupę działaczy Partii Młodoniemieckiej w Polsce;
Niemiecki Front Pracy, niem. Deutsche Arbeitsfront (DAF),
organizacja niem. pracodawców i pracowników;
Niemiecki Górnośląski Związek Ludowy dla Obrony Praw Mniejszości, niem. Deutschoberschlesischer Volksbund für Polnisch Schlesien zur Wahrung der Minderheitsrechte, zw. Volksbundem,
federacja partii i organizacji społ. mniejszości niem. zał. 1921 w Katowicach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia