Niemieckie Zjednoczenie w Polsce Zachodniej
 
Encyklopedia PWN
Niemieckie Zjednoczenie w Polsce Zachodniej, Deutsche Vereinigung in Westpolen,
wpływowa hitl. partia polit. Niemców w Wielkopolsce i na Pomorzu 1934–39
siedziba w Bydgoszczy; przejęła ona zadania realizowane dotychczas przez Zjednoczenie Niemieckie w Sejmie i Senacie dla Poznańskiego okręgu Noteci i Pomorza; jej gł. celem była walka o interesy mniejszości niem., pielęgnowanie tradycji oraz kultury nar.; gł. działacze: E. von Witzleben, H.J. Kohnert, K. Graebe, G. von Gersdorf; wyd. „Posener Tageblat” w Poznaniu oraz „Pommereller Tageblat” w Bydgoszczy; działalność antypol., m.in. 1939 wywiadowcza i dywersyjna; rozwiązane jesienią 1939, przywódcy w aparacie NSDAP i niem. administracji okupacyjnej w Wielkopolsce i na Pomorzu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia