niemieckim

Encyklopedia PWN

Fundacja Niemiecka, niem. Deutsche Stiftung,
formalnie niezależna organizacja niem., działająca 1920–40, w rzeczywistości podporządkowana min. spraw zagranicznych i realizująca jego wytyczne na terenach utraconych przez Niemcy na mocy traktatu wersalskiego;
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, niem. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit,
powstała 1991 na mocy porozumienia z XI 1989 zawartego między premierem T. Mazowieckim a kanclerzem RFN H. Kohlem;
Muzeum Niemieckie, Niemieckie Muzeum Nauki i Techniki w Monachium, Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaften und Technik,
jedno z największych i najciekawszych muzeów techniki na świecie; zał. 1903 przez Niem. Tow. Muzeum Cudów, Nauk Przyr. i Technologii;
Stowarzyszenie Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
naukozn. największa i najbardziej wpływowa organizacja zrzeszająca niem. przedsiębiorstwa przem., wspierająca naukę i przekazująca posiadane środki finansowe Niemieckiej Wspólnocie Badawczej;
Związek Niemieckich Akademii Nauk, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften,
konfederacja 7 niem. akademii nauk z siedzibami w: Berlinie, Düsseldorfie, Getyndze, Heidelbergu, Lipsku, Moguncji i Monachium;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia