niemieckim

Encyklopedia PWN

Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Deutsche Demokratische Republik (DDR),
→ Niemcy (Historia).
Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen (DSAP),
partia polit. powstała z połączenia śląskiej Niem. Partii Socjaldemokr. (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei, DSP; powstała 1922) i łódzkiej Niemieckiej Partii Pracy w Polsce; 1924 połączyła się (1929 ostatecznie) z działającą na Pomorzu Niem. Socjaldemokr. Partią Polski (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens).
Niemiecka Wspólnota Badawcza, niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
ogólnoniem. stowarzyszenie wyższej użyteczności,
Niemiecka Wspólnota Pracy „Pojednanie i Przyszłość”, Deutsche Arbeitsgemeinschaft „Versöhnung und Zukunft”,
organizacja niem. mniejszości w Polsce, utworzona XI 1990 w Katowicach, w celu stworzenia więzi między Polakami a Niemcami, jako obywatelami Europy
Niemieckie Towarzystwo Osiedleńcze, niem. Deutsche Ansiedlungsgesellschaft (DAG),
organizacja powołana w latach II wojny świat. przez SS do zarządzania kolonizacją niem. na okupowanych ziemiach pol. i ZSRR oraz jej przeprowadzenia zgodnie z założeniami Generalnego Planu Wschodniego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia