nasycenia

Encyklopedia PWN

roztwór zawierający maks. w danych warunkach (temp., ciśnienia) ilość substancji rozpuszczonej (równą jej rozpuszczalności w tych warunkach).
skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
inform.:
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
obszary jednorodnie namagnesowane do nasycenia;
impregnacja
[łac.],
impregnowanie,
nasycenie podłoża (drewno, płótno, papier, skóra, włókno, kamień, tynk) środkami zabezpieczającymi i wzmacniającymi;
magnetometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru różnych wielkości magnet. i ich zmian, np. elementów ziemskiego pola magnet., podatności i naturalnej pozostałości magnet. minerałów, skał i obiektów z wypalanej gliny, nasycenia magnet. przy badaniu przemian fazowych w stali, a także do wyznaczania krzywej magnesowania materiałów ferromagnetycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia