nasycenia

Encyklopedia PWN

namagnesowanie, magnetyzacja, polaryzacja magnetyczna, natężenie namagnesowania, ,
wektorowa wielkość fiz., stosunek całkowitego momentu magnet. ciała (dipolowy moment magnetyczny) do objętości ciała;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
powstawanie wrażeń barwnych przez składanie (mieszanie) barw prostych w oku;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
Shaw
[szo:]
George Bernard Wymowa, ur. 26 VII 1856, Dublin, zm. 2 XI 1950, Ayot Saint Lawrence (hrab. Hertfordshire),
angielski dramatopisarz i krytyk literacki.
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia