naczyniowe

Encyklopedia PWN

paprotniki, Pteridophyta,
w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych nazwa nadawana naczyniowym roślinom zarodnikowym, charakteryzującym się heteromorficzną przemianą pokoleń z dominacją sporofitu:
pentylowy alkohol, pentanol, dawniej alkohol amylowy,
związek organiczny, alkohol alifatyczny;
podstawowy organ roślin naczyniowych, składający się z łodygi, stanowiącej oś p.r., i liści.
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z pramiazgi (prokambium);
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
polimer z grupy poliestrów, o budowie ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia