paprotniki
 
Encyklopedia PWN
paprotniki, Pteridophyta,
w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych nazwa nadawana naczyniowym roślinom zarodnikowym, charakteryzującym się heteromorficzną przemianą pokoleń z dominacją sporofitu:
jest on dużą rośliną o długim okresie życia, natomiast gametofit jest drobny i krótkotrwały, do paprotników, którym nadawano rangę gromady lub typu, zaliczano widłaki, skrzypy, paprocie oraz psylofity; ta ostatnia grupa obejmowała zarówno wymarłe rośliny lądowe, jak i żyjące jeszcze psyloty (Psilotum); współcześnie paprotniki traktuje się jako wiele odrębnych linii rozwojowych, wywodzących się z psylofitów; paprotniki są więc dzielone na 8 gromad; 4 z nich: widłakowe, psylotowe, skrzypowe i paprociowe mają żyjących współcześnie przedstawicieli, 4 dalsze: ryniofity, trymerofity, zosterofilofity i kladoksylony całkowicie wymarły; nazwę „paprotniki” stosuje się jednak jako wspólne określenie współczesnych gromad — grup roślin, które osiągnęły podobny poziom organizacji, nie określa ona żadnej jednostki taksonomicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia