psylofity
 
Encyklopedia PWN
psylofity
[gr.],
grupa najpierwotniejszych roślin lądowych obejmująca wymarłe, paleozoiczne formy;
była to grupa silnie zróżnicowana; w jej obrębie zaznaczyła się wyraźna ewolucja typu rozgałęzienia pędu oraz sposobu umieszczenia na nim zarodni; najobficiej szczątki psylofitów są znajdowane na terenie Kanady, USA i zachodniej Europy; badania paleobot. wykazały, że te prymitywne rośliny telomowe należy rozdzielić na 3 odrębne i równorzędne jednostki, które ob. traktuje się jako podgromady lub gromady; są to ryniofity (Rhyniophyta), trymerofity (Trimerophytophyta) i zosterofilofity (Zosterophylophyta); psylofity przestały więc istnieć jako formalna jednostka taksonomiczna, tj. podgromada Psilophytina; nazwa „psylofity” jest jeszcze stosowana nieformalnie na określenie prymitywnych roślin lądowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia