monitoring

Encyklopedia PWN

obszar unikatowy w skali świata, podlegający szczególnej ochronie ze względu na niepowtarzalne walory, np. geologiczne, rzeźby terenu, stosunków wodnych, flory lub fauny;
sztuczny satelita Ziemi, służący do retransmisji sygnałów przesyłanych (za pomocą fal radiowych) z satelitarnych stacji naziemnych.
etap badania statystycznego, którego realizacja ma na celu uchwycenie stanu (ustaleniu wartości cech ilościowych lub odmian cech jakościowych) badanej zbiorowości czy zjawiska w danym momencie lub uchwycenie zmian w następujących po sobie okresach;
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
Stiglitz
[stı̣glıc]
Joseph E. (Eugene), ur. 9 II 1943, Gary (stan Indiana),
ekonomista amerykański, przedstawiciel neokeynesizmu.
termin określający całą instytucję Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z powiązanymi z nią organizacjami międzynarodowymi o zasięgu światowym (łącznie 19).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia