monitoring

Encyklopedia PWN

Breymeyer Alicja Irena, ur. 20 X 1932, Siedlce, zm. 31 I 2015,
ekolog;
Curl
[kə:rl]
Robert F., ur. 23 VIII 1933, Alice (stan Teksas), zm. 3 VII 2022, Houston,
chemik amerykański;
hydrogeologia
[gr. hýdōr ‘woda’, gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wodach podziemnych i procesach ich wzajemnego oddziaływania z litosferą, atmosferą, biosferą oraz z powierzchnią Ziemi; obejmuje także wody poddane antropopresji.
instytut nauk.-badawczy, zał. 1950 w Gdańsku;
statyst. metoda estymacji średniej wartości pola losowego za pomocą kombinacji liniowej znanych wartości tego pola w skończonej liczbie punktów obserwacyjnych (pole losowe to zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, np. w przypadku gdy zbiorem tym jest prosta rzeczywista, traktowana jako czas, to pole losowe jest procesem stochastycznym);
MEMS, ang. Micro–Electro–Mechanical Systems lub Micromachined Electrical Mechanical Systems, mikrosystemy elektromechaniczne,
stacjonarne albo ruchome struktury, urządzenia lub systemy, o wymiarach liniowych od pojedynczych cm do pojedynczych µm, wytwarzane za pomocą mikroobróbki materiałów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia