Instytut Morski
 
Encyklopedia PWN
Instytut Morski,
instytut nauk.-badawczy, zał. 1950 w Gdańsku;
Główne kierunki działania: 1) ochrona i kształtowanie środowiska mor.: zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, ochrona brzegu mor., ochrona wód mor. przed zanieczyszczeniami, badanie skutków pozyskiwania surowców mineralnych z dna mor. i rekultywacja fragmentów dna mor. o szczególnych walorach przyr., migracje zanieczyszczeń w wodach gruntowych, gospodarka ściekami i odpadami ze statków; 2) monitoring i zapobieganie zagrożeniom: zwalczanie rozlewów olejowych i chem. na morzu, wykrywanie i usuwanie wraków i podwodnych przeszkód nawigacyjnych, tworzenie zintegrowanych operacyjnie systemów informatycznych, gromadzących i przetwarzających dane fiz., chem. i in. parametry dotyczące Morza Bałtyckiego, ochrona przed powodziami; 3) gospodarka transportowa i prawo mor.: logistyka w transporcie lądowo-mor., prognozowanie rozwoju gospodarki mor., badania efektywności ekon. inwestycji w transporcie mor., technologie elektronicznej wymiany danych w transporcie i handlu mor., rozwój pol. portów, dostosowanie pol. prawa mor. do prawa UE; 4) opracowanie nowoczesnych technologii: budowa nasypów dróg, autostrad i kolei na słabych gruntach nadmor., ochrona przed korozją statków mor. i urządzeń okrętowych, konstrukcji hydrotechn. w portach i stoczniach oraz innych konstrukcji metalowych, wentylacji specjalnej na statkach; zajmuje się także elektroniką mor. (m.in. wdrażaniem do floty nowoczesnych systemów radiokomunik. i radionawigacyjnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia