metalach

Encyklopedia PWN

metalurgia
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się procesami otrzymywania metali z rud, ich rafinacji (rafinacja metali), wytwarzania stopów oraz obróbki mającej na celu nadanie im odpowiednich kształtów i właściwości.
metalurgia proszków, ceramika metali,
dział inżynierii materiałowej zajmujący się wytwarzaniem wyrobów i półwyrobów z proszków metali, mieszanek proszków metali, mieszanek proszków metali z niemetalami, proszków stopowych lub częściowo stopowych w procesach prasowania i spiekania.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
chem. związki tlenu z innymi pierwiastkami;
związki chemiczne boru z metalami;
cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia