metalurgia proszków
 
Encyklopedia PWN
metalurgia proszków, ceramika metali,
dział inżynierii materiałowej zajmujący się wytwarzaniem wyrobów i półwyrobów z proszków metali, mieszanek proszków metali, mieszanek proszków metali z niemetalami, proszków stopowych lub częściowo stopowych w procesach prasowania i spiekania.
Proszki wytwarza się gł. mechanicznie — przez rozdrabnianie ze stanu stałego w młynach, rozpylanie ciekłego metalu w strumieniu wody czy gazu, oraz metodami fizykochemicznymi, najczęściej przez redukcję tlenków metali albo elektrolizę wodnych roztworów soli lub stopionych soli metali. Proszki, umieszczone w odpowiednich formach, poddaje się prasowaniu (zagęszczaniu), a następnie spiekaniu. Metody m.p. umożliwiają otrzymanie materiałów ze składników, których związanie innymi metodami (np. przez stapianie) nie jest możliwe oraz pozwalają na wytwarzanie gotowych elementów (części maszyn, narzędzi) bez stosowania obróbki mechanicznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia