medyczna

Encyklopedia PWN

ekon. impreza handlowa o międzynarodowym zasięgu; ważny element wymiany handlowej, gromadzący producentów towarów i usług, bezpośrednich nabywców i pośredników.
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
techniki sprzężone, techniki łączone,
chem. techniki analityczne wykorzystujące sprzężenie aparatury służącej do rozdzielania skomplikowanych mieszanin z aparaturą do identyfikacji i ilościowego oznaczania analitów;
Tirumular, tamilskie Tirumūlar, żył prawdopodobnie na przeł. VI i VII w.,
poeta indyjski, tworzący w języku tamilskim;
Trzebski Andrzej, ur. 2 II 1928, Warszawa, zm. 5 VII 2017, tamże,
fizjolog, neurofizjolog;
Tuszewski Jerzy, ur. 1931,
dziennikarz, reżyser radiowy, teoretyk sztuki radiowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia