medyczna

Encyklopedia PWN

stymulacja
[łac.],
fizjol. drażnienie (pobudzanie) receptorów, komórek, włókien nerwowych, struktur mózgu i narządów pobudliwych (mięśni) w celu badania ich funkcji; stosowane też w diagnostyce i terapii medycznej;
Sulzer AG
[zụlcər a: g:],
szwajcarska wielobranżowa firma,
szkło odznaczające się dużą odpornością na działanie czynników chem. i wody oraz na nagłe zmiany temperatury;
sztuki wyzwolone, łac. artes liberales,
przedmioty wykładane w szkołach starożytnego Rzymu i w średniowiecznej Europie.
Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
szwedzka akademia nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych i technicznych, założona 1739 w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk;
Śródka Andrzej, ur. 10 VI 1946, Łódź, zm. 30 IX 2022,
lekarz, historyk medycyny, historyk nauki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia