medyczna

Encyklopedia PWN

med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
stop bizmutu z cyną (12–13%), ołowiem (24,5–25,5%) i kadmem (12–13%); należy do stopów niskotopliwych (temperatura topnienia 70°C);
Woźniak Leszek Włodzimierz, ur. 30 I 1925, Łódź, zm. 5 V 2019, tamże,
lekarz patomorfolog, onkolog;
Zembala Marek Andrzej, ur. 1 I 1940, Michałowice, zm. 12 IX 2022,
lekarz immunolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia