medyczna

Encyklopedia PWN

ultrasonografia
[łac.-gr.],
USG,
med. sposób obrazowania struktury i czynności narządów wewnętrznych z wykorzystaniem ultradźwięków.
med. zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku (abstynencyjne objawy);
Vickers PLC
[wı̣kərz pi: el si:],
brytyjski koncern przemysłowy, założony 1927, od 1980 wszedł w skład BMW-Rolls Royce GmbH Aero Engines;
Weiss Marian Allan, ur. 30 VI 1921, Kalisz, zm. 17 VII 1981, Konstancin,
lekarz, chirurg ortopeda;
med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia