magnetycznym

Encyklopedia PWN

hipotetyczna cząstka elementarna wytwarzająca centralne pole magnetyczne (wychodzące z monopola magnetycznego linie pola biegną w nieskończoność lub do innego monopola magnetycznego);
opór magnetyczny, reluktancja, Rm,
wielkość charakteryzująca obwód magnetyczny;
dewiacja magnetyczna, zboczenie magnetyczne,
odchylenie igły magnetycznej od południka magnetycznego, wywołane działaniem dużych stalowych mas, namagnesowanych polem magnetycznym Ziemi.
indukcja magnetyczna, wektor indukcji magnetycznej, ,
podstawowa wielkość opisująca pole magnetyczne;
bezwymiarowa wielkość fiz. charakteryzująca zdolność substancji do zmian jej namagnesowania pod wpływem zewn. pola magnetycznego;
lepkość magnetyczna, opóźnienie magnetyczne,
właściwość ferromagnetyków (i ferrimagnetyków) polegająca na opóźnieniu (od 10−9 s do kilku godz.) zmian stanu magnet. (namagnesowania, przenikalności magnetycznej i in.) w stosunku do powodujących je zmian zewn. pola magnetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia