magnetycznym

Encyklopedia PWN

fiz. przenikalność magnet. próżni, μ0 = 4π · 10–7 N/A2;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
stan ferromagnetyka, przy którym wzrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie powoduje dalszego wzrostu jego namagnesowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia