magnetycznym

Encyklopedia PWN

pułapka magnetyczna, butelka magnetyczna,
fiz. urządzenie do utrzymywania plazmy w ograniczonym obszarze za pomocą odpowiednio ukształtowanego pola magnet.;
strumień wektora pola magnetycznego lub indukcji magnetycznej przez daną powierzchnię;
zespół zjawisk związanych ze zmianami pola magnetycznego Ziemi, także wielkość określająca zaburzenia pola magnetycznego Ziemi.
deklinacja magnetyczna, odchylenie magnetyczne,
kąt zawarty między południkiem geogr. a południkiem magnet. w miejscu obserwacji;
wektorowa wielkość fiz. określająca oddziaływanie substancji lub mikrocząstki z polem magnetycznym;
przetwornik elektromagnetyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów elektr. w zmiany pola magnet. w celu zapisania sygnałów na nośniku magnet. (g.m. zapisująca) lub odwrotnie — zmian pola magnet. w sygnały elektr. podczas odczytywania zapisu z nośnika magnet. (g.m. odczytująca), a także do namagnesowania nośnika w celu skasowania istniejącego na nim zapisu (g.m. kasująca);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia