magnetycznym

Encyklopedia PWN

obszary jednorodnie namagnesowane do nasycenia;
gwiazdy osobliwe chemicznie mające regularne pole magnetyczne (o indukcji rzędu 0,1 tesli i większej).
histereza magnetyczna, histereza ferromagnetyczna,
niejednoznaczna zależność polaryzacji magnet. (namagnesowania) ciała od natężenia zewn. pola magnetycznego.
inklinacja magnetyczna, nachylenie magnetyczne,
kąt, jaki tworzy wektor pola magnet. Ziemi z płaszczyzną poziomą;
kolej na poduszce magnetycznej, maglev (od słów magnetyczna lewitacja),
kolej poruszająca się bez styku pojazdu z torem dzięki unoszeniu elektromagnetycznemu (poduszce magnet.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia