magnetycznym

Encyklopedia PWN

pozostałość magnetyczna naturalna, ang. Natural Remanent Magnetization (NRM),
pozostałość magnet. uzyskana przez skały w ziemskim polu magnet. podczas ich powstawania i w czasie historii geol.;
fiz. zjawisko wypływania części strumienia magnet., tzw. strumienia rozproszonego, z obwodu magnetycznego do otaczającej przestrzeni;
termometr do pomiaru temperatury bliskiej zera bezwzględnego;
przyrząd do mierzenia podatności magnetycznej paramagnetyków i diamagnetyków (rzadziej ferromagnetyków) metodą ważenia próbki wciąganej lub wypychanej z niejednorodnego pola magnet.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia