opór magnetyczny
 
Encyklopedia PWN
równa stosunkowi siły magnetomotorycznej Em obwodu magnet. do wytworzonego w tym obwodzie strumienia magnet. Φ: Rm = Em/Φ; opór magnetyczny jednorodnego odcinka obwodu magnet. zależy od jego długości d, przekroju poprzecznego Sprzenikalności magnetycznej materiału µ: Rm = ; w polu zmiennym opór magnetyczny jest wielkością zespoloną; jednostką oporu magnetycznego jest A/Wb; odwrotnością oporu magnetycznego jest przewodność magnet. (permeancja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia