magnetycznym

Encyklopedia PWN

termin używany często w znaczeniu dipolowy moment magnetyczny.
szczególne układy ładunków i prądów elektr., używane przy analizie pola elektromagnetycznego w dużych odległościach od źródeł i opisie oddziaływania źródeł z polem zewnętrznym.
łuk koła wielkiego na powierzchni Ziemi łączący oba bieguny magnetyczne Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia