multipole elektryczne i magnetyczne
 
Encyklopedia PWN
multipole elektryczne i magnetyczne,
szczególne układy ładunków i prądów elektr., używane przy analizie pola elektromagnetycznego w dużych odległościach od źródeł i opisie oddziaływania źródeł z polem zewnętrznym.
Multipol zerowego rzędu nazywa się monopolem, multipol pierwszego rzędu — dipolem (dipol elektryczny, dipol magnetyczny), multipol drugiego rzędu kwadrupolem, multipol trzeciego rzędu — oktupolem itd. Multipolem rzędu l (czyli 2l-polem) elektr. (odpowiednio magnet.) nazywa się układ ładunków (prądów) elektr., dla którego tylko moment multipolowy elektr. (magnet.) rzędu l jest różny od zera (l = 0, 1, 2, ...). Liczba 2l w nazwie multipola wiąże się z liczbą ładunków punktowych tworzących najprostszy multipol elektr. rzędu l. Multipol elektr. (magnet.) rzędu l o stałym w czasie momencie multipolowym wytwarza pole elektrostatyczne (magnetostatyczne), którego natężenie w dużej odległości r maleje jak 1/rl + 2. Multipole (zarówno elektr., jak i magnet.) z momentami multipolowymi zależnymi od czasu wytwarzają pole elektromagnetyczne, które zawiera zawsze składową (zw. polem promieniowania) o natężeniu malejącym z odległością jak 1/r, bez względu na rząd multipola.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia