magnetycznym

Encyklopedia PWN

woltosekunda, V · s,
dawna jednostka strumienia magnetycznego, obecna nazwa — weber;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
astr. wyrzuty gorącej materii w przestrzeń międzyplanetarną, wywołane gwałtowną ekspansją pola magnetycznego tworzącego pętle i łuki w koronie słonecznej;
żyrokompas, girokompas, kompas żyroskopowy, kompas elektromechaniczny,
przyrząd nawigacyjny wskazujący kierunek północ–południe na Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia