magnetycznym

Encyklopedia PWN

Stary Oskoł, Stạryj Oskọł,
m. w Rosji, w obwodzie biełgorodzkim, w południowej części Wyż. Środkoworosyjskiej, nad Oskołem (l. dopływ Dońca) i jego dopływem Oskolec;
stellarator
[łac.],
urządzenie w kształcie torusa do badań termojądrowych;
dział chemii, nauka o budowie przestrzennej cząsteczek związków chemicznych i przestrzennym przebiegu reakcji chem.;
fiz. doświadczenie potwierdzające istnienie tzw. zjawiska kwantowania przestrzennego, tj. występowania tylko ściśle określonych wartości rzutu momentu magnet. atomu μ na kierunek zewn. pola magnetycznego.
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących pole fiz.:
stop niklu z żelazem (ok. 15%) i kobaltem (ok. 5%);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia