magnetycznym

Encyklopedia PWN

współdziałanie stosowanych równocześnie 2 lub większej liczby operacji (zabiegów) technol., których łączny efekt jest większy od sumy efektów ich oddzielnego działania;
śruby prawoskrętnej reguła, reguła korkociągu,
fiz. zwrot linii pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny w przewodzie wyznacza ruch obrotowy śruby prawoskrętnej, wkręcanej w ten sposób, że jej ruch postępowy jest zgodny z kierunkiem prądu w przewodzie;
metrol. oznaczenie jednostki indukcji magnetycznej, → tesla.
proces zapisywania programów telewizyjnych w celu ich ponownego (często wielokrotnego) odtworzenia i nadania;
środek masowego komunikowania, za pomocą którego do szerokiego grona odbiorców docierają specjalnie przygotowane programy o zróżnicowanym charakterze: informacyjne, artystyczne, edukacyjne, oświatowe, sportowe, rozrywkowe, seriale filmowe, filmy fabularne, spektakle teatralne.
Tesla Nikola, ur. 9 VII 1856, Smiljan (prow. Lika, Chorwacja), zm. 7 I 1943, Nowy Jork,
amerykański elektrotechnik i wynalazca, pochodzenia chorwackiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia