logiczne

Encyklopedia PWN

log. własność zdań tradycyjnie utożsamiana z analitycznością (R. Carnap) lub też uważana za cechę wspólną zdań analitycznych oraz tzw. zdań syntetycznych a priori;
metodol. skrótowe określenie log. podziału zakresu pojęcia nazwy;
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
naruszenie reguł dotyczących czynności poznawczych.
empiryzm logiczny, neopozytywizm, pozytywizm logiczny:
log. działanie lub zespół działań (zwłaszcza przekształceń) dokonywanych zgodnie z odpowiednimi regułami logicznymi na pewnych wyrażeniach w celu realizacji określonego zadania, np. udowodnienia danej tezy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia