logiczne

Encyklopedia PWN

dział logiki zajmujący się klasyfikacją różnych kategorii logicznych wyrażeń językowych, badaniem ich wzajemnych związków oraz warunków poprawnego budowania wyrażeń złożonych.
log. znak graficzny zastępujący pewne pojęcia lub wyrażenia;
własność zdań log. polegająca na ich zgodności lub niezgodności z rzeczywistością;
analiza logiczna
[gr. análysis ‘rozłożenie’, ‘rozbiór’],
metoda rozwiązywania problemów drogą wyodrębniania i badania zagadnień bardziej podstawowych z zastosowaniem środków szeroko pojętej logiki (semiotyka, logika formalna, metodologia nauk).
funkcja, której wartości i argumenty pochodzą jedynie ze zbioru elementów algebry Boole’a.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia