koniunkcja
 
Encyklopedia PWN
koniunkcja
[łac. coniunctio ‘połączenie’],
iloczyn logiczny,
log. zdanie złożone z 2 zdań (członów) połączonych symbolem „⋀ ”
symbol ten można odczytywać jako słowo „i”; np. koniunkcją jest zdanie „jest mroźno i pada śnieg”; koniunkcja jest zdaniem prawdziwym, gdy oba człony są prawdziwe; wartość logiczna koniunkcji zależy wyłącznie od wartości log. zdań składowych, a nie np. od ich treści.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia