logiczne

Encyklopedia PWN

log. w logice tradycyjnej (Arystoteles) schemat graficzny obrazujący stosunki log., jakie zachodzą między zdaniami kategorycznymi;
zbiór symboli, zastępujących zwłaszcza stałe i zmienne log., stosowanych zamiast wyrażeń mowy potocznej we wzorach logiki formalnej;
ćwiczenie szkolne uczące podziału zdania na części składowe, tj. wyróżniania w nim podmiotu, orzeczenia i ich określeń oraz rozpoznawania rodzaju zdania.
stała log. łącząca zdania w ramach rachunku zdań;
stosunek między dwoma zdaniami (lub nazwami), z których jedno jest negacją drugiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia