kremowy

Encyklopedia PWN

mamilaria, Mamillaria (Mammillaria),
najliczniejszy rodzaj z rodziny kaktusowatych, obejmujący wg różnych autorów od 150 do 350 gat., występujących na suchych obszarach od południowych USA po Kolumbię i Wenezuelę (najliczniej w Meksyku);
manna
[gr. < hebr.],
potoczna nazwa kaszy pszennej, łatwo strawnej, o wyrównanej granulacji (ok. 0,85 mm);
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
geol. skała osadowa składająca się gł z węglanu wapnia (do ok. 70% obj.) i krzemionki;
rasa ogólnoużytkowych kaczek;
perełkowiec japoński, szupin japoński, sofora, Sophora japonica,
gatunek rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny bobowatych (motylkowatych) występujący w Chinach i na Płw. Koreańskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia