jej

Encyklopedia PWN

Eurysteusz, Eurystheús,
mit. gr. król Myken, wnuk Perseusza
Eutychides, Eutychídēs, daty życia nieznane,
gr. rzeźbiarz i malarz; pochodził z Sykionu; działał na pocz. III w. p.n.e.;
EUVE Wymowa, ang. Extreme Ultraviolet Explorer Wymowa,
satelita amer. wyniesiony na orbitę okołoziemską 7 VI 1992 przez rakietę Delta w celu prowadzenia obserwacji astr. zjawiska świecenia sfery niebieskiej i pojedynczych obiektów kosm. w skrajnie krótkofalowej części promieniowania nadfioletowego;
Euzebiusz z Cezarei, ur. ok. 263, Cezarea Palestyńska, zm. ok. 339, tamże,
teolog i historyk Kościoła, biskup Cezarei Palestyńskiej;
Evert-Kappesowa Halina, ur. 27 XII 1904, Łódź, zm. 10 VI 1985, tamże,
bizantynolog;
autorzy czterech Ewangelii kanonicznych: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, czczeni w chrześcijaństwie jako święci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia