dyfuzja kulturowa
 
Encyklopedia PWN
dyfuzja kulturowa,
proces zmian kulturowych przebiegający w warunkach międzykulturowego kontaktu, polegający na przenikaniu wytworów jednej kultury do drugiej i prowadzący do kulturowych zapożyczeń, co w konsekwencji powoduje wzrost podobieństw między kulturami;
dyfuzja kulturowa może mieć charakter bezpośredni (np. przez kontakt graniczny lub migrację), jak i pośredni (przez wędrówkę idei na duże odległości), niezamierzony i żywiołowy lub intencjonalny i częściowo sterowany; może obejmować pojedyncze elementy, ich luźne zbiory, całe kompleksy, jak i pewne ogólne idee; uznanie dyfuzji kulturowej za gł. czynnik sprawczy rozwoju kultury przez dyfuzjonizm ukierunkowało badania na procesy powstawania kulturowych podobieństw w różnych grupach etnicznych, na mechanizmy i szlaki rozprzestrzeniania się elementów kultury i na hist. związki łączące kultury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia