etnogeneza
 
Encyklopedia PWN
termin etnogeneza stosuje się na ogół do etapu powstawania nowej grupy etnicznej, w którym wyłania się ona z jednej lub kilku takich grup, złączona tożsamym doświadczeniem przeszłości, wspólnymi wartościami i wzorami kultury, przeważnie z własnym terytorium etnicznym i często odrębnym językiem; ukoronowaniem procesu etnogenezy jest pojawienie się samoświadomości etnicznej, której wyrazem jest etnonim; do badania etnogenezy służą źródła hist., archeol., etnogr., językowe, antropologiczne (traktowane porównawczo).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia