etnonim
 
Encyklopedia PWN
etnonim
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, ónyma ‘imię’],
etnogr. nazwa grupy etnicznej;
wśród etnonimów rozróżnia się endoetnonimy (nazwy własne), czyli nazwy, którymi członkowie danej grupy sami siebie nazywają, oraz egzoetnonimy — nazwy nadane grupie etnicznej przez członków innych grup etnicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia