grupa etniczna
 
Encyklopedia PWN
grupa etniczna,
grupa społ., którą charakteryzuje tylko jej właściwy zespół cech: nazwa (etnonim), język lub zdecydowanie odmienna gwara, wspólne pochodzenie z określonego terytorium lub od wspólnego przodka, świadomość historii i kultury, system wartości i symbolika grupowa, religia, poczucie więzi łączącej jej członków przy jednoczesnym dystansie do innych grup;
we współcz. procesach politycznych grupy etniczne próbują odnaleźć swoje miejsce w zmieniających się warunkach i nie poddać asymilacji; celem podejmowanych przez grupy etniczne działań nie jest uzyskanie odrębności polit. (choć i to ma miejsce), lecz możliwie szerokiej autonomii dla zachowania tożsamości etnicznej i kulturowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia