lud
 
Encyklopedia PWN
lud:
1) zbiorowość ludzka o powiązaniach etnicznych kształtujących się na gruncie języka, kultury, regionu zamieszkania lub pochodzenia od wspólnych przodków; synonim grupy etnicznej;
2) w pracach hist. termin oznaczający historycznie ukształtowaną wspólnotę terytorialną, kulturową, językową, wyróżniającą się poczuciem łączności wewn., a obcości w stosunku do innych grup;
3) ogół ludności utrzymującej się z pracy najemnej, przeciwstawianej warstwom ekonomicznie uprzywilejowanym;
4) dawniej często spotykane określenie ludności wiejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia