etnos
 
Encyklopedia PWN
etnos
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’],
każda wspólnota etniczna (niezależnie od wielkości, stopnia wewn. zorganizowania lub typu etnicznej tożsamości), która wyodrębnia się wśród innych sąsiadujących z nią grup charakterystyczną kulturą ukształtowaną w procesie rozwoju historycznego;
termin popularny od lat 60. w etnografii sowieckiej; współcześnie stosowany jako synonim grupy etnicznej, jest bliski pojęciu tożsamości etnicznej, niekiedy też nar.; może określać organizm etnospoł., czyli odrębne społeczeństwo, lub kulturowy; ponieważ kultura podlega zmianom, różnicuje się lub ujednolica, można wyodrębnić kilka e. w obrębie jednego, szerszego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia