kontakt kulturowy
 
Encyklopedia PWN
kontakt kulturowy,
termin używany w naukach społ. w dwojakim rozumieniu: jako forma stosunków łączących się zwykle z przepływem treści i elementów kulturowych pomiędzy grupami różniącymi się kulturą, ale w obrębie jednej, większej zbiorowości, lub jako forma stosunków pomiędzy odmiennymi społecznościami;
szczególne znaczenie zyskał w antropologii kulturowej i społ. dzięki pracom B. Malinowskiego, który rozumiał kontakt kulturowy jako zjawisko stałej interakcji, zachodzącej pomiędzy grupami różniącymi się kulturą; występowanie kontaktu kulturowego jest koniecznym warunkiem powstania świadomości tożsamości kulturowej; z kontaktem kulturowym łączy się zjawisko dyfuzji kulturowej, które może prowadzić nawet do integracji kulturowej; przeciwieństwem kontaktu kulturowego jest izolacja kulturowa, opisywana najczęściej w odniesieniu do społeczeństw plemiennych i lokalnych wspólnot roln., ale tworzenie barier kulturowych jest zjawiskiem, które występuje także współcześnie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktów etnicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia