jej

Encyklopedia PWN

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ang. European Economic Area Wymowa(EEA Wymowa),
wspólny obszar gospodarczy, obejmujący obecnie 30 państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), bez Szwajcarii; utworzony na mocy układu podpisanego 2 V 1992 w Porto.
Europejski System Znakowania, ang. European Article Number (EAN),
system znakowania towarów konsumpcyjnych,
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. European Free Trade Association Wymowa(EFTA Wymowa),
międzynarodowa organizacja gospodarcza, założona na podstawie konwencji podpisanej 4 I 1960 w Sztokholmie, która weszła w życie 3 V 1960; z siedzibą w Genewie.
eurybionty, eurytermiczne organizmy, eurytopy
[gr.],
biol., ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji ekol., przystosowane do życia w środowisku o dużej zmienności czynników;
EURYDICE, The Information Network on Education in Europe,
sieć informacyjna podająca informacje z zakresu polityki oświat., z centralą w Brukseli, utworzona 1976 na wniosek Rady Wspólnoty Eur. i min. oświaty krajów członkowskich;
Eurykleja, Eurýkleia
[gr., ‘o szerokiej twarzy’],
mit. gr. w Odysei Homera mądra piastunka Odyseusza, która chowała bohatera od niemowlęcia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia