Alfred Wielki
 
Encyklopedia PWN
objął tron po śmierci brata, Ethelreda I; dzięki reorganizacji pospolitego ruszenia, budowie grodów i floty oraz zręcznej dyplomacji powstrzymał podboje Duńczyków, 886 odebrał im Londyn, zjednoczył pod swoim zwierzchnictwem południową i zachodnią Anglię; odegrał ważną rolę w kształtowaniu wczesnoang. kultury umysłowej i rozwoju prozy lit. jako inicjator i częściowo autor przekładów, adaptacji, parafraz dzieł literatury łac. na język staroang. (m.in. dialogu filoz. św. Augustyna Solilokwia, historii Kościoła ang. Bedy Czcigodnego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia