inteligentnym

Encyklopedia PWN

buldog francuski, buldożek francuski,
fr. rasa psów do towarzystwa;
chihuahua
[cziuua] Wymowa,
rasa miniaturowych psów powstała w Meksyku w okresie kultury Majów;
niem. rasa psów obrończych z grupy pinczerów;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
egzobiologia
[gr. éxō ‘na zewnątrz’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
astrobiologia, kosmobiologia,
dziedzina biologii zajmująca się badaniem możliwości istnienia i rozpowszechnienia, warunkami rozwoju, właściwościami budowy i funkcji materii żywej oraz istot inteligentnych na innych niż Ziemia ciałach niebieskich.
Elżbieta Rakuszanka, ur. 1436, zm. 30 VIII 1505, Kraków,
królowa polska i wielka księżna litewska od 1454,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia