inteligentnym

Encyklopedia PWN

inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’, ‘rozum’],
psychol. jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne;
Pollock
[pọlək]
Jackson, ur. 28 I 1912, Cody (stan Wyoming), zm. 11 VIII 1956, zginął w wypadku samochodowym k. East Hampton (stan Nowy Jork),
malarz amerykański, reprezentant ekspresjonizmu abstrakcyjnego.
inform.
bloodhound
[blạdhaund] Wymowa,
pies świętego Huberta,
belgijska myśliwska rasa psów gończych z grupy posokowców;
Bratkowski Stefan, ur. 22 XI 1934, Wrocław, zm. 18 IV 2021, Warszawa,
dziennikarz, publicysta, redaktor, tłumacz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia