inteligentnym

Encyklopedia PWN

Pérez
[pẹres]
Antonio, ur. 1540, zm. 7 IV 1615, Paryż,
polityk hiszpański;
podmiot, subiekt,
językozn. człon zdania nazywający osobę, przedmiot, zwierzę, pojęcie, zjawisko, o których coś się w zdaniu orzeka;
proteza
[gr. pró(s)thesis ‘uzupełnienie’, ‘dodatek’],
med. ogólne określenie wielu urządzeń zastępujących fragmenty uszkodzonych części struktury ciała lub utracone funkcje narządowe.
robot
[czes. robota ‘praca’],
cybernetyczna (sterowana) maszyna lokomocyjno-manipulacyjna przeznaczona do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka (robotyka).
Salinger
[sạ̈lındżər]
J.D. (Jerome David) Wymowa, ur. 1 I 1919, Nowy Jork, zm. 27 I 2010, Comish (stan New Hampshire),
pisarz amerykański;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia