inteligentnym

Encyklopedia PWN

hipotetyczna istota inteligentna zdolna obalić drugą zasadę termodynamiki (termodynamiki zasady) przez rozdzielenie gazu na część gorącą i chłodną;
interdyscyplinarny dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń mechatronicznych — czyli tzw. urządzeń inteligentnych — tzn. realizujących wiele różnych funkcji bez ingerencji ze strony operatora; przykładami takich urządzeń są: nowe generacje sprzętu audiowizualnego, peryferyjne urządzenia techniki komputerowej (skanery, drukarki, plotery), miniaturowe roboty;
MEMS, ang. Micro–Electro–Mechanical Systems lub Micromachined Electrical Mechanical Systems, mikrosystemy elektromechaniczne,
stacjonarne albo ruchome struktury, urządzenia lub systemy, o wymiarach liniowych od pojedynczych cm do pojedynczych µm, wytwarzane za pomocą mikroobróbki materiałów.
elektron. dziedzina nauki i techniki zajmująca się zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi realizowanymi całkowicie w postaci scalonej (układ scalony), niekiedy z udziałem elementów (przyrządów) dyskretnych (dyskretny przyrząd).
amerykańska rasa gorącokrwistych koni;
rasa psów wyhodowana w Niemczech w XIX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia