Maxwella demon
 
Encyklopedia PWN
Maxwella demon,
hipotetyczna istota inteligentna zdolna obalić drugą zasadę termodynamiki (termodynamiki zasady) przez rozdzielenie gazu na część gorącą i chłodną;
w izolowanym od otoczenia naczyniu wypełnionym gazem znajduje się przegroda zaopatrzona w zawór mogący odchylać się tylko w jedną stronę; d.M., nie rozpraszając energii, otwiera bądź zamyka zawór, przepuszczając cząstki o energii kinetycznej większej niż średnia na stronę A (część gorąca), a cząstki o energii kinetycznej mniejszej od średniej na stronę B (część chłodna) — rozdzielenie gazu na część gorącą i zimną doprowadza do wytworzenia różnicy ciśnień (między częścią A i B), którą można wykorzystać do wykonania pracy użytecznej; działania d.M. pozornie doprowadzają zatem do spadku entropii; można jednak wykazać, że jeśli znajomość stanu układu (w tym wypadku znajomość energii kinetycznej nadlatujących cząstek) oznacza powzięcie o nim informacji (informację wiąże się obecnie z entropią), to w wyniku dokonania obserwacji entropia samego d.M. rośnie tak znacznie, że wzrost ten przewyższa spadek entropii gazu; mech. modelem d.M. może być zawór otwierający się pod wpływem lokalnej różnicy ciśnień między częściami A i B naczynia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia