mechatronika
 
Encyklopedia PWN
mechatronika
[gr.],
interdyscyplinarny dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń mechatronicznych — czyli tzw. urządzeń inteligentnych — tzn. realizujących wiele różnych funkcji bez ingerencji ze strony operatora; przykładami takich urządzeń są: nowe generacje sprzętu audiowizualnego, peryferyjne urządzenia techniki komputerowej (skanery, drukarki, plotery), miniaturowe roboty;
w urządzeniach mechatronicznych następuje przetwarzanie dużej ilości informacji wykorzystywanych do automatycznego sterowania tymi urządzeniami, diagnozowania ich stanu pracy itp. M. powstała w końcu lat 70. XX w. w Japonii jako nowa dziedzina integrująca mechanikę, budowę maszyn, elektronikę i informatykę; w Polsce jako dyscyplina nauk. pojawiła się w latach 90. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia